Please note you can only register for a course if you are logged in!

Feedback op een simulatiepatiëntcontact (SPC)

more info
Course dates
  • 16 Sep 2019: 09:00- 12:00; 
Login or create account
  • 19 Sep 2019: 09:00- 12:00; 
Login or create account

Group dynamics in the CORE group: English on request

more info

Doel: het bekend raken met een aantal groepsdynamische aspecten van de werkwijze binnen de groepen in het CORE-onderwijs; het leren onderkennen daarvan en tenslotte handvaten krijgen om deze zo goed mogelijk te hanteren.

 

Indien u via de CORE-trainingen aan het BKO-traject wilt meedoen dan dient u de Introductional course in principles of PBL, de trainingen voor nieuwe CORE-docenten en de training groepsdynamica binnen CORE te hebben gevolgd.

 

Course dates
  • 04 Nov 2019: 09:00- 12:00; 
Login or create account

Introductie voor nieuwe CORE-docenten, deel I

more info
Course dates
  • 02 Sep 2019: 09:00- 12:00; 
Login or create account
  • 05 Sep 2019: 09:00- 12:00; 
Login or create account

Introductie voor nieuwe CORE-docenten, deel II

more info
Course dates
  • 02 Sep 2019: 13:00- 16:30; 
Login or create account
  • 05 Sep 2019: 13:00- 16:30; 
Login or create account